Aktivity - Pěší výlety

Památná hora Říp
Z areálu Pod Lipu přejdeme most, vyšlapeme na náměstí a u obchodního domu Říp odbočíme směrem na Mělník. Asi po jednom kilometru odbočíme vpravo do aleje Svatopluka Čecha, která začíná v zahrádkářské kolonii. Alejí dojdeme do Vesce a dále pokračujeme stoupáním do Rovného a silnicí vedoucí alejí k úpatí Řípu, kde se nachází parkoviště pro motorizované návštěvníky. Za ním začíná les a prudké stoupání na vrchol hory jejím východním úbočím.
Informace o hoře Říp můžete nalézt zde.
Zpět po červené do Krabčic, kde r. 1873 psal evangelický faráž Jan Karafiát dětskou knihu "Broučci" a krabčickou oborou přes Hostěraz do Roudnice.
Lounky
Z areálu Pod Lipu lze dojít po pravém břehu labe do Lounek. Chmelařská ves známá od roku 1088. Lidové stavby se "sluncovými" vraty a hrázděnými patry. Kostel sv. Mikuláše, původně gotický ze 13. stol. byl barokně přestavěn. Vzácná gotická zvonice s bedněným patrem a polygonální hmotou. Ve vsi byl natáčen první český muzikál "Starci na chmelu". Z Lounek můžeme jít zpět po silnici přes Chodounky a Zvadilku, nebo Černěves a Vědomice.
Sovice
Z areálu Pod Lipu na Zavadilku a dále lesními cestami po modré do Vetlé: ves založená r. 1333. Domy empírového typu z 1. pol 19. stol. Kostel sv. Jakuba Většího je v jádře románský z 2. třetiny 12. stol. přestavěný goticky v 3. čtvrti 14. stol. Dvoulodí - jedno z nejcenějších v Čechách. Z Vetlé okolo hřbitova vede cesta na Sovici. Sovice je izolovaný, zčásti zalesněný vrch (278 mnm), zbytek někdejší opukové plošiny (tzv. svědecký vrch). Na svazích vinice a sady už od středověku. Ze Sovice sejdeme cestou a tzv. "propadeným" k Labi. 200 m po cestě vlevo stojí středověký lis na víno, nyní v soukromém vlastnictví. Zpět jdeme kolem Labe přes Brzánky, Kyškovice a bažantnicí.
Bývalá usedlost Vladimírov
Z areálu Pod Lipou přejdeme most, vyšlapeme na náměstí a u obchodního domu Říp odbočíme směrem na Mělník. Asi po jednom kilometru odbočíme vpravo do aleje Svatopluka Čecha, která začíná v zahrádkářské kolonii. Alejí dojdeme do Vesce. U rybníčka se dáme vpravo a polní cestou směrem k úpatí Řípu. Asi po kilometru narazíme za dvojitým elektrickým vedením na cestu vedoucí vpravo. Tato cesta nás dovede k opuštěné usedlosti Vladimírov. Ve štítu budovy je ještě zachovalá jezdecká socha. Do Roudnice můžeme jít podle potoka Čepel, nebo můžeme dojít až na silnici, která z Roudnice vede do Klenče.
Podle Labe do Židovic
Z areálu Pod Lipu přejdeme most a hned pod mostem sejdeme k Labi. Dáme se po nově upraveném břehu kolem budovy barokního mlýna k plavebním komorám. Před komorami na ostrově vpravo je nezalesněný prostor, kde se r. 1882 poprvé hrál v českých zemích zápas ve fotbalu. Okolo plavebních komor vlevo se dostaneme na vyčištěnou navigaci a po ní podle Labe do Židovic. Vracíme se po silnici na kraji Roudnice, míjíme nově opravenou kapli sv. Rozálie, postavenou v r. 1718 na paměť posledního moru v Roudnici (a zároveň v Čechách) v r. 1713.